YouTube


Любомир Мулетаров

Любомир Мулетаров поддържа YouTube канал от 2012 г. с фокус Словото на Учителя Беинса Дуно.


Представя своя анализ на завещаното ни духовно наследство в кратки сутрешни и по-дълги вечерни видео сесии.


Основна задача на Любомир в YouTube е да подкрепя и популяризира разпространението на Хляба (Божието Слово) сред българския народ. Безплатно. Следва принципа "Даром сте взели - даром давайте".
YouTube
YouTube Old account
Lubo2 300
Scroll to Top