Kam_svetlinata_Lili_Dimkova_002-768x455

ФОРМУЛИ ЗА ОГРАЖДАНЕ


"В изпълнение Волята на Бога е силата на човешката душа."

(три пъти)"Господи, огради ме с диамантената стена на Твоята бяла светлина. Божият Дух, възлюбленият на моята душа, ще направи всичко за мен.“


Казва се три пъти с вдигната дясна ръка, свита в лакътя, като се прави обръщане на тялото в кръг. Най-напред се обръща на изток и се произнася формулата, след това на юг, после на запад и север, като формулата се произнася при обръщането във всичките посоки и мислено се огражда всичко с диамантена стена и бяла светлина.
"Любовта иде"

(три пъти)"Без страх, без тъмнина! С Любов и Светлина!""Фир Фюр Фен! Тао Би Аумен!"УТРИННИ ФОРМУЛИ


Благодаря Ти, Боже, за новия ден и възможността да Ти служа.Благодаря Ти, Боже, за всичко, което Си ми дал и Си ме научил.Благодаря Ти, Господи, за голямата благодат, която имаш към нас. Ние Те познаваме, че Си Всемилостив, Всеистинен, Всемъдър.Господи, малко знание имам, просвети ума ми, да възприема и изпълня Твоята Воля. Дай ми начин да реализирам Твоите желания, както Ти Си определил.ДРУГИ ФОРМУЛИ


Господи, готов съм още сега да изпълня Твоята Воля, Която движи всичко живо в света. Ако съм намерил благодат пред Тебе, нека да почувствувам радостта Ти в Името на Твоята Любов, Мъдрост и Истина
При пристигане на планинско или свято място казвайте:

„Добри и светли същества, пазители на това място, приемете ни на гости при вас и нека Божието благословение да бъде над вас“.При тръгване, напускане на мястото:


„Добри и светли същества, пазители на това място, благодарим ви за гостоприемството. Останете си с мир и нека Божието благословение бъде над вас“.ФОРМУЛИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ


Обръщам се към паметта на клетките на "името на болното място" с молба и желание да си спомнят и възстановят енергийната структура на Божествената матрица.Поставете дланите на ръцете си на болното място и кажете:

„Аз живея в Бога. В Бога не съществуват никакви болести.“Scroll to Top