Няма случай Бог да не е отговорил на една душа

Да се молиш, това значи да обърнеш ума, сърцето, душата и духа си към онзи Източник на Живота, от който си излязъл.


И тъй, помнете следната истина: Няма по-велико нещо в живота на човека от молитвата. Каквото друго да ви казват хората, не забравяйте значението и необходимостта от молитвата, от общението с Бога.


Нито знанието, нито любовта, нито мъдростта на Земята са в състояние да се сравнят с молитвата, с общението на човека с Първата Причина.


Има много начини за придобиване на знанието, но дойде ли се до светлината и безсмъртието, всички употребяват молитвата - и Учители, и ученици.


Да се молиш, това значи да мислиш за Бога. Всяка мисъл за Бога, колкото и слаба да е, свети като искрица в съзнанието на човека и му допринася нещо. Дали разбираш какво нещо е Бог, не е важно. Обаче, всякога можеш да мислиш за Него. Тази мисъл все ще ти донесе някакво благо, макар и микроскопическо. Да мислиш за Бога, това значи да мислиш право.


Как ще разберете, че сте получили отговор на молитвата си? - По онази вътрешна тиха радост, по онази вътрешна светлина, която ще ви помогне при разрешаването на известни въпроси. Някои получават моментално отговор на молитвите си, други чакат дни, седмици, месеци, а трети чакат с години. Това зависи от интензивността на молитвата.


Най-хубавото упражнение в живота на човека е молитвата. Засега по-хубаво упражнение в света от молитвата няма.


Красивото, великото в живота на всеки се заключава в благодарността му към Бога за това, което му е дадено.


Молете се не само за вас, но за всички. Който мисли само за себе си, нищо няма да постигне.


Най-красивата молитва се заключава в това, човек да помисли за Бога като източник на Живота.


Онзи човек, който се научи да се моли правилно, той става велик адепт.


ГОСПОДНЯТА МОЛИТВА

Отче наш,
Който си на Небесата,
да се свети името Твое,
да дойде Царството Твое,
да бъде Волята Твоя,
както на Небето, така и на Земята.
Хляба наш насушний дай го нам днес
и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници.
И не веди нас в изкушение*, но избави нас от лукаваго.
Защото е Твое Царството и Силата, и Славата завинаги.
Амин.
Коментар:
Ученикът трябва да се моли, за да бъде силен и да няма изкушение за него.

Когато казвате Господната молитва, влагайте следния смисъл в думите:

Отче наш, Който си горе в нашия ум, да дойде Твоята Светлина в ума ми, за да възприема.

Да бъде Волята Ти във всяка моя работа и в мисълта ми, в чувствата ми, във всичките ми постъпки.

Нека Твоята Воля присъства в дишането и в кръвообращението ми, за да Ти служа с радост и любов.

* И не веди нас в изкушение - това значи:

Давай ни, Господи, знание и мъдрост, за да не би ние с нашето невежество да паднем в изкушение.

(Свещени думи на Учителя, с. 65)

ДОБРАТА МОЛИТВА

Господи, Боже наш, благий ни Небесен Баща, Който Си ни подарил живот и здраве да Ти се радваме, молим Ти се, изпроводи Духа Си да ни пази и закриля от всяко зло и лукаво помишление.
Научи ни да правим Твоята Воля, да осветяваме Твоето Име и да Те славословим винаги.
Осветявай духа ни, просвещавай сърцата ни и ума ни, да пазим Твоите заповеди и повеления.
Вдъхвай в нас с присъствието Си чистите Си мисли и ни упътвай да Ти служим с радост.
Живота ни, който посвещаваме на Тебе за доброто на нашите братя и ближни, Ти благославяй.
Помагай ни и ни съдействувай да растем във всяко познание и мъдрост; да се учим от Твоето Слово и да пребъдваме в Твоята Истина.
Ръководи ни във всичко, което мислим и вършим за Твоето Име, да е за успеха на Царството Ти на Земята.
Храни душите ни с Небесния Си хляб, укрепвай ни със силата Си, да успяваме в живота си.
Като ни даваш всичките Твои благословения, приложи и Любовта Си да ни е вечен закон. Защото на Тебе принадлежи Царството, Силата и Славата за винаги.
Амин.
Коментар:

Помни, че си крепен от благодат. Няма пречка, която Той да не може да отмахне.

 

Радвам се, че твоят Дух все повече се приближава при Бога. Оставяй се напълно Той да те ръководи.

 

Времен­ните промени в живота са преходни, те са както годишните времена. В живота ни се върши това, което се върши и в природата. Днес може да е бу­рно или облачно, или дъждовно, влажно или пък ясно, със Слънце и приятно.

Вярата, надеждата и любовта — те са ос­новата. Сега е мрачкаво, но иде ден и зорницата, която е на нашия хоризонт, го предсказва. Той е славен ден, блажен ден на живота.

 

Ние сме при­шълци и странници в тоя свят. Нашето отечество е другаде. Като свършим своето поприще, ний ще се отправим към дома на нашия Небесен Баща.

 

Като прочетеш Добрата молитва, с нея можеш да влезеш навсякъде. Тя е един пропуск. Колкото изречения има в нея, през толкова врати ще минеш. Тази молитва е дадена от Бога, от Духа Божий, тя е све­щена и не остарява.

МОЛИТВА НА БРАТСТВОТО

Господи, благослови Всемирното Бяло Братство, което сега присъствува между българите и славянството. Укрепи Духа Му.
Дай вяра, упование и надежда в Тебе на тия, които следват Твоя Път, да се съвземат и да Те славят през всичките векове на бъдещето.
Стори, Господи, Боже наш, това заради великото Си Име, с което си знаен през всичките векове горе на Небето и долу на Земята.
Направи да се освети Името Ти пред всички ония, които спъват Твоето свято дело и да знаят, че Ти Си само Един, в Когото няма измяна и Който Си всякога силен да помагаш и да избавяш.
Разпръсни враговете на Твоето Царство, Господи, от пред лицето Си и ние ще Те славим с чисто сърце, когато ни помогнеш да превъзмогнем и прогоним лукавите духове на Ада, които искат да развалят Твоето свято Дело.
Ти, Господи, сам действувай сега с крепката Си Ръка.
Стори това заради Господа нашего Исуса Христа, чрез Което Име Ти Си благоволил да Те призоваваме.
Нека управляващите на този народ познаят, че няма друг Господ и Бог освен Тебе. Ти Си само Един.
Амин.

Псалом 91 (по Слав. 90)

1. Който живее под покрива на Всевишнаго, ще пребивае под сянката на Всемогущаго.
2. Ще казвам за Господа: "Той е прибежище мое и крепост моя." Бог мой, на Него ще се надея.
3. Защото Той ще те избавя от сетта на ловеца и от губителен мор.
4. С перата Си ще те покрива и под крилата Му ще имаш прибежище: Неговата Истина е щит и всеоръжие.
5. Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети дене,
6. от мор, който ходи в тъмнина, от погибел, която запустява всред пладнина.
7. Тисяща ще падат от страната ти и десет тисящи отдясно ти; но при тебе няма да се приближи.
8. Само с очите си ще гледаш и ще видиш въздаянието на нечестивите.
9. Понеже ти си направил Господа своего упование, вишнаго свое прибежище,
10. няма да ти се случи никакво зло и язва няма да се приближи при жилището ти.
11. Защото ще заповяда на ангелите си за тебе да те пазят във всите твои пътища:
12. на ръце ще те подигат да не би да препънеш о камик ногата си.
13. Ще настъпиш лъв и аспид: ще стъпчеш млад лъв и ламя.
14. Понеже положи в Мене любовта си, за то ще го избавя: ще го туря в безопасност, защото позна Името Ми.
15. Ще ме призове, и ще го послушам: с него ще съм, когато е в скърб: ще го избавя и ще го прославя.
16. Ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа спасението Си.
Scroll to Top