ПОМОГНИ СИ САМ, ЗА ДА ТИ ПОМОГНЕ И ГОСПОД

Самостоятелното мислене като фактор за успех в живота е основен принцип в житейската философия на Учителя — Петър Дънов.


„Помогни си сам, за да ти помогне и Господ“ съдържа афористични мисли, изказани от българския мислител и философ. Така обединени те дават възможност за пространен анализ на неговата личност.


Съветите на Петър Дънов са плод на собствен опит. Той в дълбочина е осъзнал смисъла на максимата „Помогни си сам, за да ти помогне и Господ“. Разчитал е на себе си, на онова, което отвътре помага на човека.


Съветите на Учителя в тази книга са за онези, които обичат обновлението, които имат инициатива и импулс да променят света и са убедени, че този процес започва с промяната на собствената личност.


Източник: Беинса Дуно (Петър Дънов)


Издател: Издателска къща „Кибеа“

София - 1999 г.

ОТВОРИ
2196-pomogni-si-sam-za-da-ti-pomogne-i-gospod-1724

СИЛА И ЖИВОТ

Беседи, държани от Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов) през 1917 г.


Втора серия


VIII.

Свобода на духа.


IX.

Божественият промисъл.


Източник: Беинса Дуно (Петър Дънов)


По стенографски бележки

София - 1917 г.

ОТВОРИ
Сила_и_животъ_Кн_8_Кн_9-1000px f

МЕДИЦИНСКИ И ОКУЛТНИ ПРАВИЛА

Том I

Извадки по медицински и окултни правила от лекциите и беседите на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов) 1906 - 1927


I том


В дар на всички жадуващи души съставих тази книга от живителното Слово на Учителя с надежда, че струите Му ще освежат и възрастат семенцата, поначало вложени във всяка душа."


Лалка Найденова Кръстева


Източник: Беинса Дуно (Петър Дънов)


Издател: Фондация Културна Асоциация Петър Дънов - Беинса Дуно

ОТВОРИ
Okultni 1 Cover 1000

МЕДИЦИНСКИ И ОКУЛТНИ ПРАВИЛА

Том II

Извадки по медицински и окултни правила от лекциите и беседите на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов) 1927 - 1935

II том


Състави: Лалка Кръстева


Из книгите:

1927 – 1928 Великото и красивото. Божествената мисъл. Малки и големи придобивки. Синове на възкресението. За съдба дойдох. Добри и лоши условия. Ключът на живота. Божествените условия. Ни мъж ни жена.

1928 – 1929 Смени в природата. Божествените условия. Учителю благи. Форми в природата. Отворени форми. Който има невястата. Голямото благо. Определени движения. По Бога направени. Естествен ред на нещата. Служене, почит и обич. Крадецът и пастирят. Да ви даде.

1929 – 1930 Степени на съзнанието. Естествен ред на нещата. Служене, почит и обич. Да ви даде. Закони на доброто. Делата Божии. Доброто оръжие. Божият глас. Условия за растене. Път на живота. Съборни беседи.

1930 – 1931 Път към живота. Абсолютна истина. Просветено съзнание. Методи за самовъзпита- ние. Реалности и сенки. Любов към Бога. Извънредни беседи. Нашето място. Отиване и връщане. Живот и отношение. Събуждане и други.


Източник: Беинса Дуно (Петър Дънов)


Издател: Фондация Културна Асоциация Петър Дънов - Беинса Дуно

ОТВОРИ
Okultni Cover 2 tom

МЕДИЦИНСКИ И ОКУЛТНИ ПРАВИЛА

Том III

Извадки по медицински и окултни правила от лекциите и беседите на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов) 1935 - 1938

III том


Състави: Лалка Кръстева


Из книгите:

1935 – 1936 Трите родословия. Господар и слуга. Ценната дума. Новото верую. Защо ми говориш с притчи. Устойчиви величини. Да им дам живот.

1936 – 1937 Беседа: Както се увеличава доброто, увеличава се и злото. И когато се увеличава злото, увеличава се и доброто, това е неизбежно.

1936 – 1937 Запалена свещ. Устойчиви величини. Да им дам живот. Той създава. Старото отмина. Разумните същества. Противоречия в природата. По образ и подобие. Ликвидация на века. Възможности на живота. Лъчи на живота.

1936 – 1937 Беседа: Най-голям в Царството Божие.

1937 – 1938 Ликвидация на века. Законите на вечната младост. Лъчи на живота. Възможности в живота. По образ и подобие. Красотата на душата. Двигатели в живота. Свещени думи на Учителя.


Източник: Беинса Дуно (Петър Дънов)


Издател: Фондация Културна Асоциация Петър Дънов - Беинса Дуно

ОТВОРИ
Okultni Cover 3 tom

МЕДИЦИНСКИ И ОКУЛТНИ ПРАВИЛА

Том IV

Извадки по медицински и окултни правила от лекциите и беседите на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов) 1938 - 1940

III том


Състави: Лалка Кръстева


Из книгите:

Двигатели на живота. Красотата на душата. Скръб и радост. Добрият език. Що има вътре в человека. Закони на Любовта. Езикът на Любовта. Големият брат. Малкият брат.

Близо и далече. Смяна на състоянията. Първият момент на любовта. Път на зазоряване. Единственото богатство. Божествен и човешки свят.


Източник: Беинса Дуно (Петър Дънов)


Издател: Фондация Културна Асоциация Петър Дънов - Беинса Дуно

ОТВОРИ
Okultni Cover 4 tom

МЕДИЦИНСКИ И ОКУЛТНИ ПРАВИЛА

Том V

Извадки по медицински и окултни правила от лекциите и беседите на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов) 1940 - 1944

III том


Състави: Лалка Кръстева


Из книгите:

1940 - 1941 Всеки ден по една добра мисъл. Най-лесното. Съгласуване на мислите. Новият човек. Възможности за щастие

1941 - 1942 Двете божествени посещения. Който има уши, да слуша. Буден ум и будно сърце. Последното добро. Опорни точки.

1942 - 1943 Факти, закони, принципи. Лъжата. Бъдещето верую. Проявление. Вечното благо. Новият светилник. Силите на природата. Новото начало. Вечно подмладяване.

1943 - 1944 Вечното благо. Новият светилник. Новото начало. Силите на природата. Заветът на любовта. Изворът на доброто.


Източник: Беинса Дуно (Петър Дънов)


Издател: Фондация Културна Асоциация Петър Дънов - Беинса Дуно

ОТВОРИ
Okultni Cover 5 tom

КНИГА ЗА ЗДРАВЕТО

Извадки от лекциите и беседите на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов) на тема:


Здраве

Болести

Начин на живот

Лечение

Рецепти

Формули


Източник: Беинса Дуно (Петър Дънов)


Издател: Фондация Културна Асоциация Петър Дънов - Беинса Дуно

ОТВОРИ
Cover Za Zdraveto

СВЕЩЕНИ МЕТОДИ

ТОМ I

ТОМ II

Настоящата книгата е съкратен и концентриран вариант на пълния сборник „Свещени методи“.


Тук са представени най-вдъхновяващите цитати в концентриран вид (около 20% от общия обем на пълното издание, а номерът пред всеки цитат е взет от цялостната подредба в сайта www.изгрев.com , където са и пълните цитати – 1341)


Тематичните извадки из Словото на Учителя с общо заглавие Свещени Методи са цялостни и уникални към настоящия момент по своята всеобхватност, мащаб и структура.


Източник: Беинса Дуно (Петър Дънов)


Съставител: Калин Кирилов


ОТВОРИ
Свещени методи томI_ томII cover

РАЗГОВОРИТЕ ПРИ СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА

ВЕРЕН

ИСТИНЕН

ЧИСТ

И БЛАГ

ВСЯКОГА

БЪДИ

Учителят


Тук са представени разговорите с Учителя при Седемте Рилски езера, говорени в течение на много години и в разни случаи (1929–1942)


Някои идеи, изказани от Учителя при Седемте Рилски езера, за да бъдат по-добре разбрани и обяснени, са допълнени с мисли, изказани от Учителя при други случаи.


Източник: Беинса Дуно (Петър Дънов)


Издател: Фондация Културна Асоциация Петър Дънов - Беинса Дуно


ОТВОРИ
Razgovori Cover

БЕСЕДИ

Сборник I

КОЙ БЕ УЧИТЕЛЯТ?


ДОБРО И ЗЛО


ЖИВОТЪТ НА АНГЕЛИТЕ


Извадки от „Изгревът на Бялото Братство“


Спомени на съвременници и последователи на Всемировия Учител Беинса Дуно:


Галилей Величков,

Мария Тодорова,

Борис Николов,

Николай Дойнов,

Ангел Михайлов


Събрал, подбрал, записал, съхранил и представил: Вергилий Кръстев


Източник: Беинса Дуно (Петър Дънов)


Издател: Фондация Културна Асоциация Петър Дънов - Беинса Дуно


ОТВОРИ
Besedi Cover 1 tom

ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА

ТОМ I

Беседи от Учителя, държани в село Мърчаево и Витоша през 1944 г.


1. Пребъдване

2. Новото в живота

3. Най-красивият ден

4. Разбрана и неразбрана любов

5. Той иде

6. Поливане

7. Сиромах и богат

8. Ценното

9. Сянка и реалност

10. Заветът на новото


Фототипно издание


София - 1944 г.


Източник: Беинса Дуно (Петър Дънов)


ОТВОРИ
Zavet Cover

ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА

ТОМ II

Беседи от Учителя, държани в село Мърчаево и Витоша през 1944 г.


1. Милият поглед

2. Служители

3. Изменена посока

4. Слабият и силният

5. Факти, закони и причини

6. Скрито богатство

7. Реалности в живота

8. Най-лесната работа

9. Неповторими неща

10. Като децата

11. На фокус

12. Най-малкото приложение


Фототипно издание


София - 1944 г.


Източник: Беинса Дуно (Петър Дънов)


ОТВОРИ
Zavet Cover 2

ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА

ТОМ III

Беседи от Учителя, държани в село Мърчаево и Витоша през 1944 г.


1. Девет съществени причини

2. Божествени импулси

3. Мога да постигна

4. Постижение

5. Нова земя

6. Голямото благо

7. Неделими неща

8. Добрият подарък

9. Последното слово


Фототипно издание


София - 1944 г.


Източник: Беинса Дуно (Петър Дънов)


ОТВОРИ
Zavet Cover Tom 3

МОЛИТВЕНИК

Молитви, формули, песни, съвети и наряди.


Молитвата е необходима за възстановяване прекъснатите общения с Бога, в които хората изпадат. Молитвата е най-силното действие в живота на човека. Човек всякога трябва да се моли, за да бъде всякога в общение с Бога.


Съдържание:

1. Беседа: Молитвата

2. Молитви

3. Формули

4. Връзка между дните на седмицата и планетите, цветовете, музикалните тонове и металите

5. Връзка между дните на седмицата (планетите) и храните

6. Наряд за молитвени събрания

7. Наряд за всеки от дните от седмицата, дадени от Учителя


Молитвата влиза в човека като един вътрешен импулс, като едно велико благо.

Сам Христос се молеше. Той имаше много знания, но всяка вечер се уединяваше на молитва и размишление. Ако Той имаше нужда да се моли, колко повече вие!

Вие казвате: аз не трябва да се моля.

Не, ще се молите поне колкото Христос!


Най-красивата молитва се заключава в това, човек да помисли за Бога като източник на живота.


Източник: Беинса Дуно (Петър Дънов)


ОТВОРИ
Molitvenik

ЖИВОТ, СМЪРТ, ПРЕРАЖДАНЕ, КАРМА

Част 1

Настоящата книга, част от една поредица съставителства, е направена с една единствена цел: Учението на Учителя да може да стигне до българския народ. Съставителството в това свещено поле бива два вида: Строго съставителство, в което строго се цитира всеки един ред откъде е взет; Свободно съставителство - в което се създава представяне по дадена тема. И в двата случая съставителят носи отговорност пред авторитета - Учителя, който изрази своята воля в изречението: Сега аз ви давам едно Учение, вие трябва да го разпространите сред българския народ, а българският народ - сред другите народи. Моята задача е да Ви предам това Божествено Учение.


Първо издание - 2021 г.


Съставител: Раш Ямбо


Източник: Беинса Дуно (Петър Дънов)


Издател: Фондация Културна Асоциация Петър Дънов - Беинса Дуно


ОТВОРИ
shivot-smurt-prerashdane-karma773

ЖИВОТ ЗА ЦЯЛОТО

Сборник с тематични извадки от Словото на Учителя Беинса Дуно, съставен и издаден от Георги Радев през 1936 година. Настоящото издание е четвърто фототипно от 2021 година.


Фототипно издание


София - 1936 г.


Съставител: Георги Радев


Източник: Беинса Дуно (Петър Дънов)


Издател: Фондация Културна Асоциация Петър Дънов - Беинса Дуно


ОТВОРИ
zivotzacialoto773

УЧИТЕЛЯТ ГОВОРИ

Книгата „Учителят говори“ е съставена от Георги Радев (1900–1940) по редактирани от него избрани мисли от Словото на Учителя Беинса Дуно, подредени по теми. Текстът на новото издание на „Учителят говори“ е възпроизведен по първото издание от 1939 г., като е приведен в съответствие със съвременните правоговорни и правописни изисквания на българския книжовен език.


Съдържание:

Живот

Душа

Истина

Любов

Мъдрост

Правда

Бог

Човек

Дух

Добро

Свобода

Светлина

Ядка на Божественото учение

Живата Природа

Великото Всемирно Братство

Четирите неща

Учител

Ученик

Свещения огън

Тяло на Любовта

Христос

Послесловие


Съставител: Георги Радев


Източник: Беинса Дуно (Петър Дънов)


ОТВОРИ
Cover UchiteliaGovori WWW

КНИГА КЪМ ЗДРАВЕТО

Извадки от лекциите и беседите на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов) на тема:


Здраве

Болести

Начин на живот

Лечение

Рецепти

Формули


Източник: Беинса Дуно (Петър Дънов)


Издание 2023 г.


ISBN 958-954-578-459-0

ОТВОРИ
ДЪНОВ

ЗА ЧИСЛАТА, БУКВИТЕ И ЦВЕТОВЕТЕ

В тази книга Учителя Петър Константинов Дънов ни говори за някои значения на числата, буквите, за цветовете, като велик символ на всичко, което съществува в природата. Тук са извадени само онези значения, които са намерени в редица лекции и беседи.


Съставител: Лалка Найденова Кръстева


Източник: Беинса Дуно (Петър Дънов)


Издание 2023 г.


ОТВОРИ
Cover Za chislata web

БОЖИЯТ ГЛАС

ТОМ I

ЛЕКЦИИ НА ОБЩИЯ ОКУЛТЕН КЛАС

на учениците от Всемирното Бяло Братство

Х ГОДИНА (1930 - 1931 г.)


1. Божият глас

2. Две категории хора

3. Отличителна черта

4. Общи и специфични идеи

5. Съзнание, точка и права линия

6. Права мисъл

7. Вътрешни прояви

8. Определено време и място

9. Един и същ

10. Правилно разрешаване

11. Четирите полета

12. Правилно отношение към числата

13. Основа на живота

14. Точка на равновесие


Фототипно издание

София - 1940 г.


Източник: Беинса Дуно (Петър Дънов)

ОТВОРИ
Bogi glas Cover
Scroll to Top