ОТ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ

 

Ти не си роден да бъдеш беден, ти не си роден да бъдеш грешен, да бъдеш човек без характер, нито да бъдеш евангелист или православен. Ти си роден да бъдеш свободен човек! Стани! Обуй краката си с добродетелта, освободи съзнанието си, мисли като човек! Бъди самостоятелен в своя ум, каквито и да са условията на живота ти, да се справиш с трудностите.

Обичай съвършения път на Истината и Живота. Постави Доброто за основа на дома си, Правдата за мерило, Любовта за украшение, Мъдростта за ограда и Истината за светило. Само тогава ще ме познаеш и Аз ще ти се изявя.

Не е достатъчно само да се обърнеш към светлината, но и трябва да работиш за тази светлина!

Спасението на човека е в самия него. Той сам може да си помогне. Не си губете времето в очакване другите да ви помагат. Разчитайте на това, което е вложено във вас.

Човек е създаден, за да мисли, да преценява, да прави избор между нещата и да следва пътя на разума, а не да приема всичко за безпогрешни истини.

Не се стремете да бъдете господари на света, но бъдете господари на желанията си.

Прилагайте доброто към всички, без да мислите заслужават ли го или не. И на разбойника да направите добро, и то ще даде своя плод. Доброто не умира.

Човек трябва да бъде благодарен и за най-малкото, което му се дава. Благодарността е еквивалент на плащането.

Говорете истината, бъдете искрени, за да се повдигнете. Колкото и да се молите, докато не се научите да говорите истината, никакъв отговор не чакайте от Бога.

Всеки човек трябва да използва за своето повдигане външните условия, в които се намира, и вътрешните възможности, които има. И след като сам се повдигне, той трябва да започне да работи за повдигането на другите. Работници се искат за повдигането на света!

Всяка мисъл, добра или лоша, се връща при своя източник, като носи със себе си придобивките от своето пътуване. Никой не може да избегне последствията от своите мисли, чувства и постъпки.

Не искай хората да мислят, да чувстват и да постъпват като тебе. Всеки решава въпросите си по свой начин.

Ако искате да изправите един човек, не се спирайте на грешките му. Ще му помогнете, ако държите в ума си неговите добри страни.

Приложете първата добра мисъл, която дойде в ума ви сутрин. Вслушвайте се в интуицията си и ще бъдете близо до истината. Когато се намирате пред страдание или болест, отправете ума си към Бога, към своята интуиция и ще получите съвет какво да правите.

Помагай, без да нарушаваш свободата на човека.

Докато не се научите да прощавате, не можете да се справите с трудностите и противоречията в живота си.

Лошото не можеш да изпъдиш с лошо. Тогава то става по-силно. Замести лошото с добро. На лошата мисъл противопостави добра мисъл.

Ако доброволно приемете малкото зло, голямото няма да дойде. И обратно, ако доброволно приемете малкото добро, и голямото ще дойде.

Когато никой не може да ви помогне — можете сами да си помогнете.

Това е философията на живота.

Задача на човека е да оправи себе си, а оправянето на света е работа на Бога.

Scroll to Top